Uitbreiding begraafplaats – Zegveld

  • Project Date: 28 november 2022
  • Location: Zegveld, Nederland
  • Opdrachtgever: Hervormde gemeente Zegveld

In samenwerking met Grondbalans BV is er in Zegveld een uitbreiding verzorgd voor de begraafplaats. Vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond van de plaats van uitbreiding, is er 5 m1 veen verwijderd en in plaats daarvan is er GBT-grond gekomen. Daarbovenop is zand aangebracht voor het behalen van de restzetting. Het prettige aan het werken met deze methode is dat de omgeving minder schade ondervindt dan wanneer er een klassieke ophoging wordt uitgevoerd.   Omdat er langs de toegangsweg monumentale gebouwen aanwezig zijn is de transportroute door omliggend weiland gemaakt. Een prachtige oplossing waarbij ook het gunstige weer in het voordeel was.