Straatwerk & Grondwerk

Voor alle soorten straat- en grondwerkzaamheden kunt u bij ons terecht. Met onze machines, kennis en vakkundige medewerkers zijn wij breed inzetbaar.

Straatwerk

Voor al uw straatwerk kunt u bij ons terecht! Zonder goed straatwerk riskeert u verzakking van een fraai aangelegde en comfortabele woningomgeving. Bij een volledig ontwerp van een nieuwe tuin vormt degelijke verharding het sluitstuk.

Wij kunnen naast straatwerkzaamheden uitvoeren, u ook hierin adviseren. Door middel van een tekening of schets kunnen wij u vooraf een duidelijk beeld geven van uw bestrating. Er zijn veel verschillende soorten straatwerk, waardoor er veel mogelijkheden en combinaties zijn. U bent bij ons op het juiste adres voor diverse soorten straatwerk zoals:

  • Het (her)inrichten van straten
  • Aanleg van bedrijfsterreinen
  • Herbestrating
  • Aanleg van bestrating in woonwijken
  • Sierstraatwerk
  • Bestrating in tuinen
  • Reparatie van straatwerk
  • Aanleg van schoolpleinen
  • Talud bestratingen
  • Aanbrengen van stelconplaten

Indien mogelijk voeren wij deze werkzaamheden machinaal uit, om onze werkzaamheden arbotechnisch te verantwoorden.

Grondwerk

Een project slaagt pas bij een degelijke ondergrond. Goed grondwerk staat dan ook niet voor niets aan de basis van elk project. P. Kastelein kan letterlijk en figuurlijk bergen werk verzetten. Met onze grondverzetwerkzaamheden maken wij verschillende terreinen op uiteenlopende locaties bouwrijp en diverse projecten woonrijp. Ons grondwerk is zeer divers. Wij verzorgen onder meer het uitgraven van tuinen, bouwkuipen, graven van watergangen, aanbrengen van voorbelasting en ophogen en afvoeren van vrijkomende grond. Door de inzet van ons moderne materieel zoals kranen, shovels en kippers, kan elk project efficiënt worden gerealiseerd. Daarnaast kunt u bij ons terecht als bedrijf of particulier voor het afhalen van grond, zand, grind en puin.