Woonrijpfase Weidz - Zegveld (2)

  • Project Date: 15-2-2021
  • Location: Zegveld, Nederland
  • Opdrachtgever: Bolton Bouw en Ontwikkeling

Eind december is er gestart met het verwijderen van de aangebrachte overhoogte (door Grondbalans BV), welke 30 weken aanwezig geweest is om een juiste monitoring te kunnen afleveren en zetting in de toekomst te minimaliseren.   Daarnaast zijn er ook andere werkzaamheden verricht: – de cunetten zijn uitgegraven en aangevuld met zand – de riolering en duikers zijn aangebracht – de bouwwegen zijn aangelegd welke tevens als onderlaag voor het toekomstige straatwerk functioneren – de kabel- en leidingsleuven zijn voorzien van zand en drainage – de eerste 25 woningen zijn uitgegraven waardoor er door Bolton Bouw gestart kan worden met de bouw.   Op de bijgevoegde afbeeldingen zijn verscheidene werkzaamheden te zien!