Aanleg schoolplein - IKC Zevenhoven

  • Project Date: 4 juni 2021

  • Location: Zevenhoven, Nederland

  • Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop

In opdracht voor de Gemeente Nieuwkoop is een prachtig project gerealiseerd.

De werkzaamheden zijn verricht rondom de Nieuwbouw IKC Zevenhoven. Een samenwerkingsvorm waar onderwijs, kinderopvang en peuteropvang als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie.

 

Bij het uitvoeren van dit project zijn veel disciplines toegepast, zoals het:

– verwijderen bomen en groen

– aanbrengen riolering en drainage

– aanbrengen straatwerk

– aanbrengen hekwerk

– aanbrengen speeltoestellen

– aanbrengen beplanting en groen.

 
De afbeeldingen geven een mooie impressie weer van de gedane werkzaamheden.

Het project is reeds opgeleverd, het resultaat is het aanschouwen waard!

Zie voor meer informatie: https://www.nieuwkoop.nl/home/integraal-kindcentrum-zevenhoven-noordeinde_45269/