Beschoeiing en damwand – Cabauw

  • Project Date: 8 januari 2024
  • Locatie: Cabauw, Nederland
  • Opdrachtgever: KWS

    In opdracht voor KWS is er een zware beschoeiing en een houten damwand aangebracht langs de provinciale weg N201 nabij Cabauw. Tevens is die beschoeiing voorzien van klapankers om het geheel te versterken.
De opdracht komt voort uit een aanstaande aanpassing van het kruispunt ter plaatse. Door die aanpassing gaat er meer belasting op de berm ontstaan. De oude beschoeiing zou daar niet toereikend voor geweest zijn. De bijgevoegde afbeeldingen geven een impressie van de uitgevoerde werkzaamheden.