Bouw- en grondwerkzaamheden - Haarlem

  • Project Date: 24 juli 2023
  • Location: Haarlem, Nederland
  • Opdrachtgever: HSB Bouw

In januari j.l. is er in opdracht van HSB Bouw gestart met het inrichten van een bouwterrein en de grondwerkzaamheden in Haarlem. Pré Wonen laat hier oude sociale huurwoningen slopen en nieuwe bouwen. Er is ter voorbereiding op de heiwerkzaamheden een draagkrachtige ondergrond aangebracht van 60cm zand. Na het gereed zijn van het heiwerk zijn de bouwputten ontgraven. Tevens zijn de funderingen van de 4 complexen ten behoeven van de sociale huurwoningen gerealiseerd. Ook zijn de huisaansluitingen aangebracht. De komende periode zullen de complexen gebouwd worden. In het 1e kwartaal van 2024 zal er gestart worden met de buiteninrichting. De openbare ruimte rondom de woningen zal dan met o.a. wadi’s en veel groen ingericht worden. Zie hiervoor de bijgevoegde afbeeldingen.