Bouwrijp maken – Mijdrecht

 • Project Date: 8 augustus 2022
 • Location: Mijdrecht, Nederland
 • Opdrachtgever: Sky Infra

    In Mijdrecht is er in samenwerking met Sky Infra een prachtig project uitgevoerd voor BPD Ontwikkeling B.V.. Door deze ontwikkelaar wordt er op het voormalig stationsterrein een groene en duurzame wijk ontwikkeld, Spoorpark.   Het was een complex werk dat in een kort tijdsbestek uitgevoerd moest worden. Dat was gezien de huidige duur van leveranties een leuke uitdaging. De werkzaamheden omvatte onder andere:
 • Het uitbaggeren van de watergangen
 • Het ontgraven van de watergang
 • Het ontgraven van een cunet en rioolsleuf
 • Het aanbrengen van 1100 m1 riool
 • Het aanbrengen van 1200 m1 drainage
 • Het aanleggen van bouwwegen
 • Het aanbrengen van 240m1 prolock damwand voorzien van stalen buizen
 • Het aanbrengen van 220 m1 houten damwand
 • Het aanbrengen van 235 klapankers met lengtes van 9 tot 12m1
 • Het zetten van 220 m1 beschoeiing
 • Het afvoeren van 5000m3 grond
 • Het afvoeren van 3000 m3 zand
 • Het plaatsen van een pompgemaal
 • Het aanbrengen van 700m1 persleiding incl. boringen
 • Het aanbrengen van een woelput en de aansluiting daarvan op het bestaande riool
  Op het terrein zijn verder werkzaamheden uitgevoerd voor Bolton Bouw B.V., de bouwkundig aannemer. Zo zijn de bouwblokken ontgraven en worden er overige werkzaamheden voor Bolton Bouw B.V. gedaan.   De afbeeldingen op deze pagina geven een impressie van de uitgevoerde werkzaamheden.