Bouwrijp maken Wheerlicht - Purmerend

  • Project Date: 22 maart 2021

  • Location: Purmerend, Nederland

  • Opdrachtgever: HSB Bouw B.V.

In opdracht voor HSB Bouw B.V. is er een start gemaakt met het bouwrijp maken van het gebouw Wheerlicht in de wijk Wheermolen Gemeente Purmerend.
Synchroon is ontwikkelaar van dit project, waarbij 52 appartementen gerealiseerd zullen worden.
De werkzaamheden die verricht (gaan) worden zijn:
– het opschonen van het terrein
– het verwijderen bomen en groen
– het slopen bestaande betonvloer
– het aanbrengen stalen damwanden met lengtes tot 12m1
– het ontgraven van de bouwkuip
– het aanbrengen riolering en bouwwegen
– het verplaatsen van de bushalte en verbreding van het fietspad.
Een project waarbij P. Kastelein B.V. diverse werkzaamheden vanuit eigen expertise zal (gaan) verrichten.
De afbeeldingen op de pagina geven een impressie van de uitgevoerde werkzaamheden.