Bouwrijp maken Wheerlicht - Purmerend (3)

  • Project Date: 26 juli 2021
  • Location: Purmerend, Nederland
  • Opdrachtgever: HSB Bouw B.V.

Nadat in april het terrein gereed is gemaakt voor de heier, is er in juni begonnen met de uitvoering van grondwerkzaamheden. Onderdeel van de grondwerkzaamheden was het aanbrengen van een bronnering met filters van 9m1. Die bronnering verlaagt de spanning in de grondwaterstand.   Daarnaast is de volledige kelder van het te bouwen appartementencomplex uitgegraven en is er een laag zand aangebracht om de bodem op diepte te houden. Voordeel van dat zand is ook dat er schoon en netjes gewerkt kan worden. Verder zijn er in de kelder drie drainage strengen aangebracht waardoor er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden droog gewerkt kan worden.   Tijdens het ontgraven van de kelder zijn direct de heipalen “gesneld” omdat dit voor een externe partij lastig te realiseren zou zijn. Momenteel zijn de eerste poeren gestort en weer aangevuld met zand. Na de bouwvak worden de laatste poeren gestort en kan de keldervloer gerealiseerd worden.   Een prachtig veelzijdig project, welke uitgevoerd wordt in opdracht van HSB Bouw.