Bouwrijp maken Wheerlicht - Purmerend (2)

  • Project Date: 17 mei 2021

  • Location: Purmerend, Nederland

  • Opdrachtgever: HSB Bouw B.V.

In opdracht voor HSB is er in februari jl. een start gemaakt met het verwijderen van groen en het verplaatsen van een fietspad voor de bouw van Wheerlicht te Purmerend.
Daarnaast is de oude asbest waterleiding verwijderd waardoor er een nieuwe waterleiding op een andere positie aangebracht kon worden.   Eind maart is het bestaande gebouw gesloopt en is het terrein gedeeltelijk afgegraven. Tevens is er voldoende zand aangebracht voor de heistelling en is de bouwplaats voorzien van stelconplaten (waardoor het terrein verhard is en schoner werkbaar is tijdens de bouw).   Langs de watergang is er stalen damwand aangebracht waardoor de kelder medio juni droog kan worden uitgegraven (t.z.t. zal er van deze werkzaamheden een update worden geplaatst).   De bijgevoegde afbeeldingen geven een impressie van de diversiteit aan werkzaamheden weer, welke met gepaste trots door P. Kastelein BV uitgevoerd zijn.