Herinrichting moeras Zouweboezem - Lexmond

  • Project Date: 29 maart 2021

  • Location: Lexmond, Nederland

  • Opdrachtgever: Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.

In samenwerking met Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. zijn er voor Stichting Het Zuid-Hollands Landschap werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van natuurterrein Zouweboezem te Lexmond. Het doel van deze werkzaamheden was het waterpeil te verhogen t.b.v. de instandhouding van en het verhogen van de kwaliteit van het waterriet. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
– het her profileren watergangen
– het aanbrengen van damwand ter ondersteuning van en het plaatsen van het pompgemaal
– het ontgraven bestaande perceel
– het her profileren greppels
– het verplaatsen en ophogen van de kade.
Het uitvoeren van de werkzaamheden was een uitdaging met de slechte draagkracht van de ondergrond. Om de schade te beperken zijn de werkzaamheden met de Kobelco SK85 GPS uitgevoerd!
De afbeeldingen op deze pagina geven een impressie van de uitgevoerde werkzaamheden.