Inrichting Zouweboezem - Lexmond

  • Project Date: 24 oktober 2022
  • Location: Lexmond, Nederland
  • Opdrachtgever: Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.

In samenwerking met Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. is er voor Stichting Het Zuid-Hollands Landschap de inrichting van de Zouweboezem gerealiseerd.
Door de bestaande dijk te verhogen en inlaten aan te brengen, is het mogelijk het waterpeil te beïnvloeden. Hierdoor is het mogelijk het moeras gebied te onderhouden en kan er voor verschillende waterpeilen gekozen worden.
De benodigde grond is uit het gebied ontgraven, op die plaatsen zijn een 2-tal poelen gerealiseerd.
De afbeeldingen geven een goede impressie van de uitgevoerde werkzaamheden weer.