Uitgevoerde werkzaamheden - Weespersluis

  • Project Date: 19 september 2022
  • Location: Weespersluis, Nederland
  • Opdrachtgever: Van Gelder Groep B.V.  

  In opdracht voor Van Gelder Groep is de 4e fasering beschoeiing aangebracht.
In totaal is er in deze fase 1750 m1 beschoeiing gezet welke voorzien zijn van 460 klapankers.
Tevens waren alle grondverzetwerkzaamheden rondom het plaatsen van de beschoeiing inbegrepen..