Woonrijp maken De Verwondering - Nieuwveen

  • Project Date: 8 juli 2024

  • Location: Nieuwveen, Nederland

  • Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop

In Nieuwveen zijn in opdracht voor de Gemeente Nieuwkoop de werkzaamheden voor het woonrijp maken van De Verwondering zo goed als afgerond. Deze opdracht hield de aanleg van (onder andere) wegen, stoepen, parkeerplaatsen en groen in. Tevens het verwijderen van alle verharding, het ophogen van de straat en het aanbrengen van nieuwe bestrating. Die nieuwe bestrating, gerealiseerd is in samenwerking met JC Verburg grond- en straatwerk, bevatte ruim 30.000 eenheden. Voor P. Kastelein B.V. was dit de grootste aaneengesloten straatwerkopdracht tot nog toe.
De wegen in het gebied zijn ingericht als 30 kilometer wegen binnen de bebouwde kom. Het tijdelijke asfalt is vervangen door klinkers en er zijn snelheidsremmende maatregelen aangebracht. Verder is er in samenwerking met Zwammerdam Groep een nieuw fietspad aangelegd en een grausstabielpad gerealiseerd. Als slotstuk zijn de bermen in de wijk verlaagd en opnieuw ingezaaid. Hierdoor kan het water beter in de wadi’s geborgen worden.