Woonrijp maken Elzenlaan - Woubrugge

  • Project Date: 14-2-2022
  • Location: Woubrugge, Nederland
  • Opdrachtgever: Bolton Bouw en Ontwikkeling

In opdracht voor de Gemeente Kaag en Braassem is de Elzenlaan woonrijp gemaakt. Bolton Bouw en Ontwikkeling heeft in opdracht voor Woondiensten Aarwoude op deze locatie 18 sociale huurwoningen gebouwd. P. Kastelein B.V. heeft de bermen afgewerkt, de verhardingen aangebracht en de grond voorbereid om bomen en beplanting aan te brengen. Een leuk detail van dit werk zijn de zogeheten ‘Wadi’ trottoirbanden. Hierdoor zijn kolken overbodig want het water loopt door de banden over de grastegels weg in de berm. Bijgevoegde afbeeldingen laten deze Wadibanden zien en geven een impressie van de uitgevoerde werkzaamheden.