Woonrijpfase Weidz - Zegveld (1)

 • Project Date: 20 oktober 2020

 • Location: Zegveld, Nederland

 • Opdrachtgever: Bolton Bouw en Ontwikkeling

Voor Bolton Bouw en Ontwikkeling zijn diverse fases voor de bouw van Weidz Zegveld uitgevoerd. Het werk bevatte o.a.:
 • Het aanbrengen van het nieuwe ‘ommetje’
 • Het graven van een watergang
 • Het aanbrengen van het groen
 • Het verwijderen bestaande groen
 • Het aanbrengen damwanden en verankering
 • De grondwerkzaamheden ter behoeven van de bouw
 • Het aanbrengen van riolering
 • Het aanbrengen van straatwerk
 • Het aanbrengen van vlonders
Op bijgevoegde afbeeldingen is onder andere te zien dat er een nieuwe dam is aangebracht, welke voorzien is van Argex korrels om de zetting te minimaliseren. De bestaande stuw is verplaatst en tevens voorzien van een stalen gording. Deze is aangebracht om doorbuiging in de toekomst tegen te gaan. Daarnaast zijn de eilanden van de vlonderwoningen uitgegraven waardoor de contouren van de tuinen duidelijk zichtbaar worden. De bestaande watergang is uitgebaggerd, want door de al aangebrachte voorbelasting was de diepte van de watergang verlaagd. Tevens zijn er klapankers van 15m1 aangebracht voor verankering van de damwanden. Medio december 2020 worden de werkzaamheden verder opgepakt.