Woonrijpwerkzaamheden Wheerlicht - Purmerend

  • Project Date: 26 september 2022
  • Location: Purmerend, Nederland
  • Opdrachtgever: HSB Bouw B.V. en Synchroon

In opdracht voor Hsb Bouw en Synchroon zijn er door P. Kastelein BV de woonrijpwerkzaamheden uitgevoerd.
Het oude gebouw is gesloopt, er is een stalen damwand geplaatst en de kelder is ontgraven en weer aangevuld.
Daarnaast is een gedeelte van het stalen damwand verwijderd door middel van een hijskraan (de nieuw aangeschafte graafmachine is nog niet gereed voor de lengte van 12m1). Ook is de aanvulling tussen de kelder en het stalen damwand ontgraven, zodat vanaf het water de stalen damwanden verwijderd kunnen worden.
De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels in een ver gevorderd stadium. De tijdelijke bouwweg is dan ook verwijderd en de riolering is aangebracht. Verder is er nieuwe fundatie gemaakt en zijn de voorbereidingen voor het straatwerk uitgevoerd.
Zodra het aanbrengen van de kabels en leidingen tot gereedheid is gebracht, zal het straatwerk door P. Kastelein BV worden aangebracht en kan dit project worden afgerond.