Privacy beleid van P. Kastelein BV

 

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en/of e-mail.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoons- en/of bedrijfsgegevens* aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. P. Kastelein B.V. is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. P. Kastelein B.V. is te bereiken per e-mail op info@pkastelein.nl.

*Persoons en/of bedrijfsgegevens zal in dit verdere document persoonsgegevens genaamd worden. Hier kunt u ook bedrijfsgegevens voor invullen.

 

Registratie persoonsgegevens

P. Kastelein B.V. legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van één van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in een e-mail. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van P. Kastelein B.V..

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens:

– Bij het invullen van orderformulieren, opdrachtbonnen en/of andere formulieren;

– Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht;

– Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website;

– Bij het aanvragen van een brochure of offerte via onze website;

– Als wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met u.

Wij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

– Geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, rekeningnummer en e-mailadres.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen indien nodig voor onze dienstverlening. Het kan zijn dan één of meerdere van deze partijen:

– Bezorgpartners

– Montagepartners

– Servicepartners

– Leveranciers

– IT-dienstverleners

Onze bezorg-, montage-, en servicepartner moet tenslotte bij u thuis/bedrijf/aangegeven locatie komen om uw product te bezorgen, monteren of service leveren.

Onze leverancier ontvangt een referentie naar uw aankoop, en in sommige gevallen komt onze leverancier ook bij u thuis/bedrijf/aangegeven locatie.

Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website.

Als de wet ons ertoe verplicht delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

 

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten op te hoogte te houden van onze uitgevoerde werkzaamheden door het versturen van een brochure.

Uw persoonsgegevens worden door P. Kastelein B.V. gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Om een opdracht uit te voeren,

– Om u te informeren over de status van uw opdracht,

– Om door u gestelde vragen te beantwoorden,

– Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.

– Om u te informeren over lopende en toekomstige werkzaamheden, zowel per post, telefoon of e-mail.

– Voor het versturen van brochures, zowel elektronisch als per post.

P. Kastelein B.V. zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij in onze administratie. U kunt ons verzoeken om inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die P. Kastelein B.V. over u verzamelt. Tevens kunt u aangeven niet benaderd te willen worden met marketingactiviteiten (brochure).

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar administratie@pkastelein.nl. Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen we u om onderstaande gegevens:

– Volledige (bedrijfs-)naam

– Adresgegevens

– Uw verzoek en/of vraag